کمک های نیگنانیها ازمرز 86 میلیون تومان گذشت                                                                         در فاصله زمانی ظهر عاشورا تا امشب  36 تن ازهمشهریان سراسر کشور مبلغ 86 میلیون تومان کمک های خود را به ساخت زائر سرای نیگنانی های سراسر کشور اختصاص دادند. با پیشنهاد جمعی از همشهریان کمک هابصورت فامیلی در حال جمع اوری می باشد .اعلام امادگی خانواده های معظم و معزز نصیرایی.سلطانی .ریاضی و برگستان قطعی شده  و تاکنون 118 فامیل از همشهریان سراسر کشور لیست برداری گردیده است ..............عضو هیئت امنا    حاج حسن نیازی

منبع : نیگنان آوای آشنا |اطلاعيه
برچسب ها : کشور ,سراسر ,سراسر کشور ,میلیون تومان